U vraagt zich vast af, uit wie bestaat het bestuur van de Stichting Purmer 400jaar?

Bestuur Stichting 400jaar Purmer

Heel simpel gezegd, van links naar rechts, wij zijn:

  1. Gerda Straver; penningmeester van de stichting, regelt financiën en planning.
  2. Ronald Knook; secretaris, regelt wet en regelgeving, en de connectie met Purmerbelang en stichting Oranje comité ‘de Purmer’.
  3. Danny Schouten; voorzitter van de stichting, regelt communicatie en marketing.
  4. Cees de Boer; ex-bestuurslid, ondersteunend secretariaat van de stichting.

Wij zijn allemaal al minstens 20 jaar wonende in de Purmer en kennen de Purmer als geen ander.