Comité bestaat uit 4 leden (kernteam)

  1. Voorzitter; Danny Schouten,
  2. Penningmeester; Gerda Straver,
  3. Secretariaat; Ronald Knook,
  4. Cees de Boer; ondersteunend secretariaat
  5. Jose de Jong , communicatie
  6. Henk Woudstra; Veiligheidsadviseur