Vereniging Purmer Belang sinds 1916

Op 4 maart 1916 werd in de Goedkope Purmerendse Courant geschreven over de oprichting van Purmer Belang, naar aanleiding van de overstroming van de omliggende landenrijen en dorpen, door een 8 tal landeigenaren van het waterschap “de Purmer”. Dit mag nooit meer gebeuren. Purmer belang zorgde voor het behoud van bescherming van de dijken en waterhuishouding in samenwerking met  gedeputeerde staten en waterschap. De vereniging Purmer Belang stelt zich mede ten doel de behartiging der belangen van eigenaren en gebruikers van voor de landbouw benutte in de Purmer gelegen gronden, voor zover die belangen voortvloeien uit die eigendommen of dat gebruik.

 Purmer Belang, die zich sinds 1916 al inzet voor het behoud van de polder. Een moeilijke taak, vanwege de vele veranderingen in de Purmer, de uitbreiding van Purmerend, belangen van de drie gemeentes; Purmerend, Edam-Volendam en Waterland. Er wordt gestuurd op behoud van de structuur, samenhang tussen bewoners, bedrijven en de toekomst visie staat daarbij centraal. Samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn er vele oplossingen ontstaan waar we met z’n allen veel plezier van hebben.

Als lid van Purmer Belang is er de afgelopen jaren gespaard om ten tijde van het 400 jaar bestaan een mooi feest of evenement te kunnen organiseren. Via Purmer Belang informeren wij u dat wij zijn gevraagd een comité op te richten. Met als gezamenlijk doel; een mooi feest te organiseren dat er moet komen voor alle ingezeten en voormalig ingezetenen, familie en vrienden van de polder De Purmer.