Hieronder een kort overzicht van het regelement van de lichtjestocht van zaterdag 17 December a.s.

 • Geen aanhangers toegestaan.
 • Geen personen op platte wagens (zie bovenstaand). Alle personen dienen op de reguliere zitplaatsen van de voertuigen te zitten.
 • Maximale hoogte van het voertuig is 4.30 meter, moet onder de poort in de Overlanderstraat door kunnen!
 • Breedte van de voertuigen maximaal 3 meter.
 • De voertuigen voldoen allemaal aan de inrichtingseisen gesteld in de Wegenverkeerswet met uitzondering van extra (feest)verlichting.
 • Er mag niet sneller worden gereden dan 15km/uur binnen de bebouwde kom en 25km/uur buiten de bebouwde kom. Houd rekening met de andere weggebruikers!
 • We gebruiken de openbare weg, volg de wettelijke bepalingen uit het verkeersreglement.
 • Bestuurders van de voertuigen dienen in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs dat toepasselijk is op het desbetreffende voertuig en draagt deze ten alle tijden bij zich.
 • De bestuurders gebruiken geen alcohol of drugs, voor en tijdens de rit, U BENT DE BOB!!
 • De aanwijzingen van verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden!
 • Stop niet plotseling, kijk altijd eerst in uw achteruitkijkspiegel!
 • Houdt minimaal voldoende afstand ten opzichte van uw voorganger.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook!
 • Deelnemen is op eigen risico!
 • De voertuigen dienen verzekerd te zijn, met een geldig en aanwezig kenteken. (tip: neem contact op met uw verzekering om aan te geven dat u meedoet met een lichtjestocht om verwarring te voorkomen)
 • Maximum van 250 deelnemende voertuigen. Inschrijven kan doormiddel van een mail te sturen naar: lichtjestochtpurmer@gmail.com